Klasyfikacja Generalna

Poniżej prezentujemy wyniki Ligi Kubusiowego Narciarza 2020 w rozbiciu na poszczególne zawody oraz klasyfikację generalną:

<<< Klasyfikacja Generalna na 09.02.2020 >>>

<<< Wyniki Wisła Kasina 08.02.2020 >>>
<<< Wyniki Wisła Skolnity 11.01.2020 >>>
<<< Wyniki Kurzętnik Kurza Góra 18.01.2020 >>>
<<< Wyniki Rzyki Czarny Groń 25.01.2020 >>>

Zasady:

Punktujemy miejsca od 1 do 10 we wszystkich kategoriach.

Miejsce 1 = 20 punktów

Miejsce 2 = 18 punktów 

Miejsce 3 = 16 punktów

Miejsce 4 = 14 punktów

Miejsce 5 = 12 punktów

Miejsce 6 = 10 punktów

Miejsce 7 = 8 punktów

Miejsce 8 = 6 punktów

Miejsce 9 = 4  punkty

Miejsce 10 = 2 punkty

Nagrody:

Miejsce 1. Karnet 365 dni SKI & Bike

Miejsce 2. Karnet 365 dni SKI

Miejsce 3. 5 karnetów narciarskich na każdą stacje po 1 szt